Ylispuiden poistohakkuu talvella 2007.
3 / 98
 

  (click on the image to view it at original size)  
 
  Työstä laaditaan suunnitelma, johon merkitään mm. suunnitellut ajourien ja täydennysojien paikat, jotka saadaan GPS:llä siirrettyä maastoon. Suunnitelmaa täydennetään työn edetessä merkitsemällä tehdyt ajourat lopullisille paikoilleen. 
 
 
  Image img002.jpeg  
  Date -  
  Exposure time -  
  Flash -  
  Shutter speed -  
  Aperture value -  
  Focal length -