Moottorisahan teräketjun huolto.
     
 

Ketjun teroitusta varten kiinnitetään saha tukevasti laipastaan höyläpenkkiin. 


Hampaiden viilauksessa käytetään apuna ohjuria oikean viilaussyvyyden varmistamiseksi..  


..ja vasemmassa kädessä alennuskaavainta, jonka ohjainviivan avulla tähdäten saadaan viila tarkasti haluttuun 30 asteen kulmaan. 


Oikeakätisen on helpointa viilata toisen puolen hampaat sahan väärältä puolelta käsin.

Tässä ketjutyypissä viila pidetään tarkasti vaakasuorassa.  


Oikea syöttökulma saadaan viilanohjaimen avulla.. 


..kun n. kuudesosa viilan paksuudesta on hampaan yläpuolella. Syöttökulman avulla voi säädellä terän purevuutta: mitä syvemmällä viila on, sitä terävämpi syöttökulma ja purevampi terä. Liian syvälle painettaessa tulee ongelmia nopean tylsymisen takia. 


Teroituksen jälkeen säädetään tarvittaessa lastun paksuutta alentamalla puruhammasta niin, että se on n. 0,6-0,7 mm terän kärjen alapuolella. 


Puruhampaan alennuksen jälkeen sen muoto korjataan alkuperäiseksi pyöristämällä syntynyt kulma. Alennuskaavainta voi käyttää suojaamaan terää viilalta. 


Mahdollisesti syntyneet viilauspurseet eli kierre poistetaan puupalikan avulla. 


Terä on oikein viilattu, kun leikkauskulma on puulajista ja vuodenajasta riippuen 26-30 astetta.. 


..ja syöttökulma sopiva kompromissi purevuuden ja kestävyyden välillä. Ohjearvona voi pitää 85 astetta, josta kulmaa varovasti pienentämällä saadaan purevuus säädettyä halutuksi. 


Lopuksi tarkistetaan terävyys puupalikan avulla.. 


..ja hyvältä näyttää. Teräketju on valmis seuraavan päivän savottaan, jossa terävyyden ylläpitoon riittää viilanveto tai pari joka tankkauksen yhteydessä.