Hakkuu- ja ajohommissa lapio-ojan varressa helmikuussa 2006.
1 / 3
 

Menossa viisi vuotta aikaisemmin uudisojitetun ruohokorven luontainen uudistaminen kuuselle. Samassa yhteydessä ojat kaivetaan lopulliseen syvyyteen. 


Koivu kaatuu. 


Tavoitteena on jättää kuviolle n. 300-400 suojuspuuta hehtaarille.  


Hieskoivut eivät enää 90 vuoden iässä näytä kasvavan, joten ne saa vähiin päin poistaa. 


Ensi keväälle odotetaan pitkästä aikaa hyvää kuusen siemensatoa. 


Tervaleppiä jätetään, missä ne eivät haittaa uudistusta. 
Puusto on hyvin elpynyt jo viiden vuoden takaisen lapiolla tehdyn noron vaikutuksesta. Kuusen taimia on paikoitellen n. 1500-2000 kpl hehtaaritiheydellä. 
Viereinen 25-vuotias MT-männikkö on tullut ensiharvennusikään. 


Ensiharvennusmännikköä. 


Suojuspuuhakkuu menossa. Taimia pitää varoa. 
Kaadot suunnataan uralle päin sopiviin vinssauspaikkoihin. 
Tilaa alkaa syntyä. Liian harvaksi ei saa päästää, jotta sirkkataimet eivät kuivu.